8.1 Tjänstetecken till stridsuniformer

Bilder i tabell kommer från Materielkatalog MS 571 (FM, Combat Camera och Studio Ljusspel) och illustrationer (FSV/GP respektive Sörman Information AB)

8.1.1 Definitioner

Med tjänstetecken avses av Försvarsmakten fastställda, försvarsgrens- och vapenslagstecken, gradbeteckningar, förbandstecken, utbildningstecken, facktecken, mössmärken, knappar och m fl emblem.

Tabell 8.1:1 Tjänstetecken

Nationalitetsbeteckning

Visar att uniformen är svensk och utgör fäst på livplaggets ärm kriteriet för att hävda bärande av Försvarsmaktens uniform

Gradbeteckning

Visar en viss grad

Försvarsmaktstecken

Visar att bäraren tillhör Försvarsmakten

Förbandstecken

Visar tillhörighet till viss organisationsenhet (på axelklaff i armén)

Utbildningstecken

Visar viss vidareutbildning för militär personal alternativt examen från viss genomförd militär specialutbildning

Vapenslagstecken

Visar tillhörighet till visst vapenslag (marinen)

Försvarsgrenstecken

Visar tillhörighet till viss stridskraft

Truppslagstecken

Visar tillhörighet till visst truppslag (armén)

Facktecken

Visar befattning inom visst arbetsområde, fack eller annan kompetens (yrke)

Frivilligtecken

Visar tillhörighet till frivillig försvarsorganisation

Utmärkelsetecken

Visar att vederbörande erhållit en utmärkelse

Namnskylt

Visar namn eller täcknamn, organisationsenhet, eventuell underavdelning och i förekommande fall befattning m.m.

Mössmärke

Visar befälskategori, stridskraft och vapenslag

8.1.2 Allmänt

Tjänstetecken till fält-, sjö- och flygstridsuniformer samt arbetsdräkter tillverkas som:

8.1.3 Bärande av tjänstetecken på stridsuniformer

8.1.3.1 På krage

På vänster kragsnibb på fältjacka m/90, m/90 hkp och m/90 pansar bärs:

På höger kragsnibb på fältjacka m/90, m/90 hkp och m/90 pansar bärs:

8.1.3.2 På bröstet

På bröstet på fältjacka m/90 lätt, m/90 lätt blå, m/90 tropik grön och m/90 tropik beige bärs:

8.1.3.3 På ärm

På höger ärm bärs:

På vänster ärm bärs:

8.1.3.4 På axelklaffar

På axelklaffar bärs:

8.1.4 Nationsmärke

Nationsmärke i form av svensk flagga får vävas in i namnband av textil för bärande på flygstridsdräkter.

8.1.4.1 Nationsmärke flagga

All personal bär nationsmärke (svensk flagga).

Bärande:

Montering:

8.1.4.2 Nationsmärke SWEDEN

Personal i utlandstjänst anlägger förbandstecken NATIONSMÄRKE GRÖNT, M7670-543100 på fältjacka 90 (P, L, H, TR BE, TR GR) och NATIONSMÄRKE STÅLGR, M7670-544100 på sjöstridsjacka m/93 och fältjacka m/90 lätt blå.

Montering:

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Anbringande av nationsmärke för utlandstjänst 

Bild 8.1:1 Anbringande av nationsmärke för utlandstjänst

Tabell 8.1:2 Nationsmärke

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7670-545100.jpg 

NATIONSM FLAGG KARD

NATIONSMÄRKE FLAGGA MED KARBORRBAND

M7670-545100

För bruk på ytterplagg som saknar fast monterat nationsmärke flagga

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7670-543100.jpg 

NATIONSMÄRKE GRÖNT

NATIONSMÄRKE GRÖN BOTTEN

M7670-543100

För bruk utom riket

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7670-545000.jpg 

NATIONSMÄRKE FLAGGA

M7670-545000

8.1.5 Gradbeteckning

8.1.5.1 Kragspegel m/58 på fältuniformer

Kragspegel m/58 med gradbeteckning bärs på fältjacka 90 (pansar och helikopter) samt på fältskjorta med krage, t-tröja, värmejacka 90 och vissa specialuniformer.

Bärande:

Montering:

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Vikning av kragspegel m/58. Måttsättning i mm 

Bild 8.1:2 Vikning av kragspegel m/58. Måttsättning i mm

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Anbringande av kragspegel m/58 på fältjacka 90 

Bild 8.1:3 Anbringande av kragspegel m/58 på fältjacka 90

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Anbringande av kragspegel m/58 på fältskjorta m/59. Motsvarande mått gäller
för all fästning på vänster bröst. 

Bild 8.1:4 Anbringande av kragspegel m/58 på fältskjorta m/59. Motsvarande mått gäller för all fästning på vänster bröst.

Tabell 8.1:3 Gradbeteckningar till fältuniformer

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-660000.jpg 

KRAGSPEGEL M/58

M7676-660000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-675000.jpg 

KRAGSP M/58 MEN 1/1

KRAGSPEGEL M/58 MENIG 1 KLASS/1 STRECK

M7676-675000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-674000.jpg 

KRAGSP M/58 MEN 1/2

KRAGSPEGEL M/58 MENIG 1 KLASS/2 STRECK

M7676-674000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-673000.jpg 

KRAGSP M/58 MEN 1/3

KRAGSPEGEL M/58 MENIG 1 KLASS/3 STRECK

M7676-673000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-672000.jpg 

KRAGSP M/58 MEN 1/4

KRAGSPEGEL M/58 MENIG 1 KLASS/4 STRECK

M7676-672000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-764110.jpg 

KRAGSP M/58 VKORP

KRAGSPEGEL M/58 VICE KORPRAL

M7676-764110

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-764200.jpg 

KRAGSP M/58 KORP

KRAGSPEGEL M/58 KORPRAL

M7676-764200

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-764300.jpg 

KRAGSP M/58 SERG

KRAGSPEGEL M/58 SERGEANT

M7676-764300

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-670000.jpg 

KRAGSP M/58 1 SERG

KRAGSPEGEL M/58 1E SERGEANT

M7676-670000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-669000.jpg 

KRAGSP M/58 FJ

KRAGSPEGEL M/58 FANJUNKARE

M7676-669000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-669100.jpg 

KRAGSP M/58 FÖRV

KRAGSPEGEL M/58 FÖRVALTARE

M7676-669100

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-669200.jpg 

KRAGSP M/58 REFÖR

KRAGSPEGEL M/58 REGEMENTS FÖRVALTARE

M7676-669200

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-667000.jpg 

KRAGSP M/58 FK

KRAGSPEGEL M/58 FÄNRIK

M7676-667000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-666000.jpg 

KRAGSP M/58 LT

KRAGSPEGEL M/58 LÖJTNANT

M7676-666000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-665000.jpg 

KRAGSP M/58 KN

KRAGSPEGEL M/58 KAPTEN

M7676-665000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-664000.jpg 

KRAGSP M/58 MJ

KRAGSPEGEL M/58 MAJOR

M7676-664000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-663000.jpg 

KRAGSP M/58 ÖVLT

KRAGSPEGEL M/58 ÖVERSTELÖJTNANT

M7676-663000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-662000.jpg 

KRAGSP M/58 ÖV

KRAGSPEGEL M/58 ÖVERSTE

M7676-662000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-661000.jpg 

KRAGSP M/58 ÖV1

KRAGSPEGEL M/58 ÖVERSTE 1

M7676-661000

8.1.5.2 Axelklaffshylsa m/87 på fältuniformer

Gradbeteckningar på grön axelklaffshylsa m/87 bärs på fältuniform 90L, TR BE, TR GR, grön ylletröja m/87 samt specialuniformer med fäste för axelklaffshylsa.

Montering:

General anlägger 1-4 svart stjärna m/02 på Axelklaffshylsa grön.

Tabell 8.1:4 Gradbeteckning m/87 grön

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148025.jpg 

AXELKLH 87 MEN 1/1

AXELKLAFFSHYLSA M/87 MENIG 1 KLASS/1 STRECK

M7674-148025

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148030.jpg 

AXELKLH 87 MEN 1/2

AXELKLAFFSHYLSA M/87 MENIG 1 KLASS/2 STRECK

M7674-148030

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148040.jpg 

AXELKLH 87 MEN 1/3

AXELKLAFFSHYLSA M/87 MENIG 1 KLASS/3 STRECK

M7674-148040

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148045.jpg 

AXELKLH 87 MEN 1/4

AXELKLAFFSHYLSA M/87 MENIG 1 KLASS/4 STRECK

M7674-148045

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148005.jpg 

AXELKLH 87 VKORP

AXELKLAFFSHYLSA M/87 VICE KORPRAL

M7674-148005

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148010.jpg 

AXELKLH 87 KORP

AXELKLAFFSHYLSA M/87 KORPRAL

M7674-148010

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148020.jpg 

AXELKLH 87 SERG

AXELKLAFFSHYLSA M/87 SERGEANT

M7674-148020

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148050.jpg 

AXELKLH 87 1 SERG

AXELKLAFFSHYLSA M/87 1 SERGEANT

M7674-148050

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148060.jpg 

AXELKLH 87 FANJUNK

AXELKLAFFSHYLSA M/87 FANJUNKARE

M7674-148060

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148070.jpg 

AXELKLH 87 FÖRVALT

AXELKLAFFSHYLSA M/87 FÖRVALTARE

M7674-148070

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148080.jpg 

AXELKLH 87 RFÖRV

AXELKLAFFSHYLSA M/87 REGEMENTS/FLOTTILJ FÖRVALTARE

M7674-148080

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148000.jpg 

AXELKLH 87 FK

AXELKLAFFSHYLSA M/87 MED INVÄVD GRADBETECKNING

M7674-148000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148100.jpg 

AXELKLH 87 LÖJTNANT

AXELKLAFFSHYLSA M/87 LÖJTNANT

M7674-148100

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148200.jpg 

AXELKLH 87 KAPTEN

AXELKLAFFSHYLSA M/87 KAPTEN

M7674-148200

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148300.jpg 

AXELKLH 87 MAJOR

AXELKLAFFSHYLSA M/87 MAJOR

M7674-148300

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148400.jpg 

AXELKLH 87 ÖVLT

AXELKLAFFSHYLSA M/87 ÖVERSTELÖJTNANT

M7674-148400

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148500.jpg 

AXELKLH 87 ÖVERSTE

AXELKLAFFSHYLSA M/87 ÖVERSTE

M7674-148500

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-148600.jpg 

AXELKLH 87 ÖV 1

AXELKLAFFSHYLSA M/87 ÖVERSTE 1

M7674-148600

8.1.5.3 Gradbeteckningar m/02 invävda till sjöstrids- och arbetsuniform blå (flottan)

Gradbeteckning, axelklaffshylsa 02 invävd bärs på sjöstridsdräkt m/93 och arbetsdräkt m/87 (blå).

Bärande:

Montering:

Gradbeteckning m/02 för flottans personal.

Tabell 8.1:5 Gradbeteckning m/02 invävd för flottans meniga (OR 1/3)

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-155100.jpg 

AXELKLH MEN ARTTE

AXELKLAFFSHYLSA MENIG ARTTEKNIK

M7674-155100

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-155200.jpg 

AXELKLH MENL DÄCK

AXELKLAFFSHYLSA MENIG DÄCK

M7674-155200

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-155300.jpg 

AXELKLH MEN INT

AXELKLAFFSHYLSA MENIG INTENDENTUR

M7674-155300

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-155400.jpg 

AXELKLH MEN MASK

AXELKLAFSFHYLSA MENIG MASKINTEKNIK

M7674-155400

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-155500.jpg 

AXELKLH MEN SIGN

AXELKLAFFSHYLSA MENIG SIGNAL

M7674-155500

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-155600.jpg 

AXELKLH MEN SJV

AXELKLAFFSHYLSA MENIG SJUKVÅRD

M7674-155600

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-155700.jpg 

AXELKLH MEN SKEPP

AXELKLAFFSHYLSA MENIG SKEPPSTEKNIK

M7674-155700

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-155800.jpg 

AXELKLH MEN TELET

AXELKLAFFSHYLSA MENIG TELETEKNIK

M7674-155800

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-155900.jpg 

AXELKLH MENTORPT

AXELKLAFFSHYLSA MENIG TORPEDTEKNIK

M7674-155900

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-156000.jpg 

AXELKLH MEN EL

AXELKLAFFSHYLSA MENIG ELTEKNIK

M7674-156000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922700.jpg 

HYLSA02I OR2/1 ART

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR1 ARTILLERITEKNIK

M7674-922700

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922710.jpg 

HYLSA02I OR2/1 DÄCK

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR1 DÄCKSTJÄNST

M7674-922710

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922720.jpg 

HYLSA02I OR2/1 INT

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR1 INTENDENTUR

M7674-922720

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922730.jpg 

HYLSA02I OR2/1 MASK

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR1 MASKINTJÄNST

M7674-922730

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922740.jpg 

HYLSA02I OR2/1 SIGN

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR1 SIGNALTJÄNST

M7674-922740

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922750.jpg 

HYLSA02I OR2/1 SJV

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR1 SJUKVÅRDSTJÄNST

M7674-922750

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922760.jpg 

HYLSA02I OR2/1 SKP

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR1 SKEPPSTEKNIK

M7674-922760

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922770.jpg 

HYLSA02I OR2/1 TEL

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR1 TELETEKNIK

M7674-922770

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922780.jpg 

HYLSA02I OR2/1 TORP

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR1 TORPEDTEKNIK

M7674-922780

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922790.jpg 

HYLSA02I OR2/1 EL

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR1 ELTEKNIK

M7674-922790

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-153100.jpg 

AXELKLH 1/2 ARTTE

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/2 STRECK ARTILLERI

M7674-153100

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-153200.jpg 

AXELKLH 1/2 DÄCK

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/2 STRECK DÄCK

M7674-153200

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-153300.jpg 

AXELKLH 1/2 INT

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/2 STRECKL INTENDENTUR

M7674-153300

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-153400.jpg 

AXELKLH 1/2 MASK

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/2 STRECK MASKINTEKNIK

M7674-153400

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-153500.jpg 

AXELKLH 1/2 SIGN

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/2 STRECKL SIGNAL

M7674-153500

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-153600.jpg 

AXELKLH 1/2 SJV

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/2 STRECKL SJUKVÅRD

M7674-153600

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-153900.jpg 

AXELKLH 1/2 TORPT

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/2 STRECK TORPEDTEKNIK

M7674-153900

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-153700.jpg 

AXELKLH 1/2 SKEPP

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/2 STRECKL SKEPPSTEKNIK

M7674-153700

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-153800.jpg 

AXELKLH 1/2 TELET

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/2 STRECKL TELETEKNIK

M7674-153800

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-154000.jpg 

AXELKLH1/2 EL

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/2 STRECK ELTEKNIK

M7674-154000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-158100.jpg 

AXELKLH 1/3 ARTTE

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/3 STRECK ART TEKN LINJE

M7674-158100

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-158200.jpg 

AXELKLH 1/3 DÄCK

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/3 STRECK DÄCKSLINJE

M7674-158200

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-158300.jpg 

AXELKLH 1/3 INT

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/3 STRECK INTENDENTURLINJE

M7674-158300

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-158400.jpg 

AXELKLH 1/3 MASK

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/3 STRECK MASKINLINJE

M7674-158400

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-158500.jpg 

AXELKLH 1/3 SIGN

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/3 STRECK SIGNALLINJE

M7674-158500

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-158600.jpg 

AXELKLH 1/3 SJV

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/3 STRECK SJUKVÅRDSLINJE

M7674-158600

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-158700.jpg 

AXELKLH 1/3 SKEPP

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/3 STRECK SKEPPSTEKN LINJE

M7674-158700

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-158800.jpg 

AXELKLH 1/3 TELET

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/3 STRECK TELETEKN LINJE

M7674-158800

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-158900.jpg 

AXELKLH 1/3 TORPT

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/3 STRECK TORPEDTEKN LINJE

M7674-158900

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-159000.jpg 

AXELKLH 1/3 EL

AXELKLAFFSHYLSA MENIG 1 KLASS/3 STRECK ELEKTRISK LINJE

M7674-159000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922800.jpg 

HYLSA02I OR2/4 ART

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR4 ARTILLERITEKNIK

M7674-922800

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922810.jpg 

HYLSA02I OR2/4 DÄCK

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR4 DÄCKSTJÄNST

M7674-922810

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922820.jpg 

HYLSA02I OR2/4 INT

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR4 INTENDENTUR

M7674-922820

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922830.jpg 

HYLSA02I OR2/4 MASK

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR4 MASKINTJÄNST

M7674-922830

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922840.jpg 

HYLSA02I OR2/4 SIGN

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR4 SIGNALTJÄNST

M7674-922840

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922850.jpg 

HYLSA02I OR2/4 SJV

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR4 SJUKVÅRDSTJÄNST

M7674-922850

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922860.jpg 

HYLSA02I OR2/4 SKP

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR4 SKEPPSTEKNIK

M7674-922860

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922870.jpg 

HYLSA02I OR2/4 TEL

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR4 TELETEKNIK

M7674-922870

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922880.jpg 

HYLSA02I OR2/4 TORP

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR4 TORPEDTEKNIK

M7674-922880

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922890.jpg 

HYLSA02I OR2/4 EL

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR4 ELTEKNIK

M7674-922890

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-903100.jpg 

HYLSA 02 I VKORP

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD VICEKORPRAL

M7674-903100

Brukas av vicekorpral när yrkestecken inte finns tillgängligt.

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922910.jpg

HYLSA02I OR3 DÄCK

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD VICE KORPRAL DÄCKSTJÄNST

M7674-922910

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922920.jpg 

HYLSA02I OR3 INT

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD VICE KORPRAL INTENDENTUR

M7674-922920

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922930.jpg 

HYLSA02I OR3 MASK

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD VICE KORPRAL MASKINTJÄNST

M7674-922930

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922940.jpg 

HYLSA02I OR3 SIGN

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD VICE KORPRAL SIGNALTJÄNST

M7674-922940

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922950.jpg 

HYLSA02I OR3 SJV

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD VICE KORPRAL SJUKVÅRDSTJÄNST

M7674-922950

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922960.jpg 

HYLSA02I OR3 SKP

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD VICE KORPRAL SKEPPSTEKNIK

M7674-922960

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922970.jpg 

HYLSA02I OR3 TEL

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD VICE KORPRAL TELETEKNIK

M7674-922970

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922980.jpg 

HYLSA02I OR3 TORP

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD VICE KORPRAL TORPEDTEKNIK

M7674-922980

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922990.jpg 

HYLSA02I OR3 EL

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD VICE KORPRAL ELTEKNIK

M7674-922990

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923010.jpg 

HYLSA02I OR3 ART

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD VICE KORPRAL ARTILLERITEKNIK

M7674-923010

Tabell 8.1:6 Gradbeteckning m/02 invävd för flottans gruppbefäl (OR 4/5)

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-903110.jpg 

HYLSA 02 I KORP

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD KORPRAL

M7674-903110

Brukas av korpral när yrkestecken inte finns tillgängligt.

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923110.jpg 

HYLSA02I OR4 DÄCK

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD KORPRAL DÄCKSTJÄNST

M7674-923110

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923120.jpg 

HYLSA02I OR4 INT

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD KORPRAL INTENDENTUR

M7674-923120

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923130.jpg 

HYLSA02I OR4 MASK

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD KORPRAL MASKINTJÄNST

M7674-923130

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923140.jpg 

HYLSA02I OR4 SIGN

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD KORPRAL SIGNALTJÄNST

M7674-923140

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923150.jpg 

HYLSA02I OR4 SJV

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD KORPRAL SJUKVÅRDSTJÄNST

M7674-923150

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923160.jpg 

HYLSA02I OR4 SKP

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD KORPRAL SKEPPSTEKNIK

M7674-923160

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923170.jpg 

HYLSA02I OR4 TEL

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD KORPRAL TELETEKNIK

M7674-923170

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923180.jpg 

HYLSA02I OR4 TORP

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD KORPRAL TORPEDTEKNIK

M7674-923180

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923190.jpg 

HYLSA02I OR4 EL

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD KORPRAL ELTEKNIK

M7674-923190

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923200.jpg 

HYLSA02I OR4 ART

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD KORPRAL ARTILLERITEKNIK

M7674-923200

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-903120.jpg 

HYLSA 02 I SERG

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD SERGEANT

M7674-903120

Brukas av sergeant när yrkestecken inte finns tillgängligt.

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923310.jpg 

HYLSA02I OR5 DÄCK

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD SERGEANT DÄCKSTJÄNST

M7674-923310

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923320.jpg 

HYLSA02I OR5 INT

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD SERGEANT INTENDENTUR

M7674-923320

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923330.jpg 

HYLSA02I OR5 MASK

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD SERGEANT MASKINTJÄNST

M7674-923330

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923340.jpg 

HYLSA02I OR5 SIGN

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD SERGEANT SIGNALTJÄNST

M7674-923340

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923350.jpg 

HYLSA02I OR5 SJV

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD SERGEANT SJUKVÅRDSTJÄNST

M7674-923350

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923360.jpg 

HYLSA02I OR5 SKP

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD SERGEANT SKEPPSTEKNIK

M7674-923360

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923370.jpg 

HYLSA02I OR5 TEL

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD SERGEANT TELETEKNIK

M7674-923370

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923380.jpg 

HYLSA02I OR5 TORP

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD SERGEANT TORPEDTEKNIK

M7674-923380

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923390.jpg 

HYLSA02I OR5 EL

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD SERGEANT ELTEKNIK

M7674-923390

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923400.jpg 

HYLSA02I OR5 ART

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD SERGEANT ARTILLERITEKNIK

M7674-923400

Tabell 8.1:7 Gradbeteckning m/02 invävd för flottans officersaspiranter

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922900.jpg 

HYLSA02I OR3 KAD

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD VICE KORPRAL KADETT

M7674-922900

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923100.jpg 

HYLSA02I OR4 KAD

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD KORPRAL KADETT

M7674-923100

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923300.jpg 

HYLSA02I OR5 KAD

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD SERGEANT KADETT

M7674-923300

Tabell 8.1:8 Gradbeteckning m/02 invävd för flottans specialistofficerare

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921800.jpg 

HYLSA02 I 1 SERG FL

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD 1 SERGEANT FLOTTAN

M7674-921800

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921810.jpg 

HYLSA02 I 1SERG IN

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD 1 SERGEANT FLOTTAN INTENDENT

M7674-921810

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921820.jpg 

HYLSA02 I 1SERG TE

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD 1 SERGEANT FLOTTAN TEKNIKER

M7674-921820

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921830.jpg 

HYLSA02 I 1SERG LE

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD 1 SERGEANT FLOTTAN LEDNINGSSYSTEMARE

M7674-921830

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921840.jpg 

HYLSA02 I 1SERG SJ

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD 1 SERGEANT FLOTTAN SJUKVÅRDARE

M7674-921840

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921850.jpg 

HYLSA02 I 1SERG SY

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD 1 SERGEANT FLOTTAN SYSTEMTEKNIKER

M7674-921850

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921860.jpg 

HYLSA02 I 1SERGVA

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD 1 SERGEANT FLOTTAN VAPEN

M7674-921860

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921900.jpg 

HYLSA02 I FJ FL

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FANJUNKARE FLOTTAN

M7674-921900

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921910.jpg 

HYLSA02 I FJ FL INT

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FANJUNKARE FLOTTAN INTENDENT

M7674-921910

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921920.jpg 

HYLSA02 I FJ FL TE

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FANJUNKARE FLOTTAN TEKNIKER

M7674-921920

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921930.jpg 

HYLSA02 I FJ FL LE

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FANJUNKARE FLOTTAN LEDNINGSSYSTEMARE

M7674-921930

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921940.jpg 

HYLSA02 I FJ FL SJ

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FANJUNKARE FLOTTAN SJUKVÅRDARE

M7674-921940

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921950.jpg 

HYLSA02 I FJ FL SY

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FANJUNKARE FLOTTAN SYSTEMTEKNIKER

M7674-921950

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921960.jpg 

HYLSA02 I FJ FL VA

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FANJUNKARE FLOTTAN VAPEN

M7674-921960

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922100.jpg 

HYLSA02 I FÖRV FL

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FÖRVALTARE FLOTTAN

M7674-922100

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922110.jpg 

HYLSA02 I FÖRV IN

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FÖRVALTARE FLOTTAN INTENDENT

M7674-922110

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922120.jpg 

HYLSA02 I FÖRVL TE

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FÖRVALTARE FLOTTAN TEKNIKER

M7674-922120

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922130.jpg 

HYLSA02 I FÖRV LE

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FÖRVALTARE FLOTTAN LEDNINGSSYSTEMARE

M7674-922130

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922140.jpg 

HYLSA02 I FÖRV SJ

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FÖRVALTARE FLOTTAN SJUKVÅRDARE

M7674-922140

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922150.jpg 

HYLSA02 I FÖRV SY

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FÖRVALTARE FLOTTAN SYSTEMTEKNIKER

M7674-922150

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922200.jpg 

HYLSA02 I FFÖ FL

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FLOTTILJFÖRVALTARE FLOTTAN

M7674-922200

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922210.jpg 

HYLSA02 I FFÖ FL IN

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FÖRVALTARE FLOTTAN INTENDENT

M7674-922210

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922160.jpg 

HYLSA02 I FÖRV VA

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FÖRVALTARE FLOTTAN VAPEN

M7674-922160

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922220.jpg 

HYLSA02 I FFÖ FL TE

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FLOTTILJFÖRVALTARE FLOTTAN TEKNIKER

M7674-922220

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922230.jpg 

HYLSA02 I FFÖ FL LE

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FLOTTILJFÖRVALTARE FLOTTAN LEDNINGSSYSTEMARE

M7674-922230

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922240.jpg 

HYLSA02 I FFÖ FL SJ

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FLOTTILJFÖRVALTARE FLOTTAN SJUKVÅRDARE

M7674-922240

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922250.jpg 

HYLSA02 I FFÖ FL SY

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FLOTTILJFÖRVALTARE FLOTTAN SYSTEMTEKNIKER

M7674-922250

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922260.jpg 

HYLSA02I FFÖ FL VA

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FLOTTILJFÖRVALTARE FLOTTAN VAPEN

M7674-922260

Tabell 8.1:9 Gradbeteckning m/02 invävd för flottans officerare

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906100.jpg 

HYLSA 02 I FK FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD FÄNRIK FLOTTAN

M7674-906100

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906200.jpg 

HYLSA 02 I LT FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD LÖJTNANT FLOTTAN

M7674-906200

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906300.jpg 

HYLSA 02 I KN FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD KAPTEN FLOTTAN

M7674-906300

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906400.jpg 

HYLSA 02 I ÖKN FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD ÖRLOGSKAPTEN FLOTTAN

M7674-906400

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906500.jpg 

HYLSA 02 I KK FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD KOMMENDÖRKAPTEN FLOTTAN

M7674-906500

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906600.jpg 

HYLSA 02 I KMD FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD KOMMENDÖR FLOTTAN

M7674-906600

8.1.5.4 Gradbeteckningar m/02 invävda med facktecken till sjöstridsuniform och arbetsuniform m/87 blå

Gradbeteckning, axelklaffshylsa 02 invävd bärs på sjöstridsdräkt m/93 och arbetsdräkt m/87 (blå).

Bärande:

Montering:

Tabell 8.1:10 Gradbeteckning m/02 invävd för medicinalpersonal

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906130.jpg 

HYLSA02 I LÄK FK FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD LÄKARE FÄNRIK FLOTTAN

M7674-906130

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906230.jpg 

HYLSA02 I LÄK LT FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD LÄKARE LÖJTNANT FLOTTAN

M7674-906230

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906330.jpg 

HYLSA02 I LÄK KN FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD LÄKARE KAPTEN FLOTTAN

M7674-906330

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906430.jpg 

HYLSA02I LÄK ÖKN FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD LÄKARE ÖRLOGSKAPTEN FLOTTAN

M7674-906430

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906530.jpg 

HYLSA02 I LÄK KK FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD LÄKARE KOMMENDÖRKAPTEN FLOTTAN

M7674-906530

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906630.jpg 

HYLSA02I LÄK KMD FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD LÄKARE KOMMENDÖR FLOTTAN

M7674-906630

Tabell 8.1:11 Gradbeteckning m/02 för försvarsmaktsingenjörer

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906120.jpg 

HYLSA02 I ING FK FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD INGENJÖR FÄNRIK FLOTTAN

M7674-906120

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906220.jpg 

HYLSA02 I ING LT FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD INGENJÖR LÖJTNANT FLOTTAN

M7674-906220

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906320.jpg 

HYLSA02 I ING KN FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD INGENJÖR KAPTEN FLOTTAN

M7674-906320

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906420.jpg 

HYLSA02I ING ÖKN FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD INGENJÖR ÖRLOGSKAPTEN FLOTTAN

M7674-906420

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906520.jpg 

HYLSA02 I ING KK FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD INGENJÖR KOMMENDÖRKAPTEN FLOTTAN

M7674-906520

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-906620.jpg 

HYLSA02I ING KMD FL

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD INGENJÖR KOMMENDÖR FLOTTAN

M7674-906620

8.1.5.5 Gradbeteckningar m/02 invävda till sjöstridsuniform för amfibieförband

Gradbeteckning i gul färg invävd i blå axelklaffshylsa bärs på axelklaffar:

Gradbeteckning m/02 invävd för amfibieförband

Teknisk officer utmärks på stridsuniform med utbildningslinjetecken i form av lilafärgad textbåge på höger ärm.

Generalspersoner bär axelklaffshylsa 02 brodyr/galon.

Tabell 8.1:12 Gradbeteckningar m/02 för amfibieförband

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923500.jpg 

HYLSA02I OR1 AMF

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG AMFIBIE

M7674-923500

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923510.jpg 

HYLSA02I OR2/1 AMF

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR1 AMFIBIE

M7674-923510

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923520.jpg 

HYLSA02I OR2/2 AMF

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR2 AMFIBIE

M7674-923520

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923530.jpg 

HYLSA02I OR2/3 AMF

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR3 AMFIBIE

M7674-923530

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923540.jpg 

HYLSA02I OR2/4 AMF

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR4 AMFIBIE

M7674-923540

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923600.jpg 

HYLSA02I OR3 AMF

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD VICE KORPRAL AMFIBIE

M7674-923600

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923700.jpg 

HYLSA02I OR4 AMF

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD KORPRAL AMFIBIE

M7674-923700

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-923800.jpg 

HYLSA02I OR5 AMF

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD SERGEANT AMFIBIE

M7674-923800

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922300.jpg 

HYLSA02 I 1SERG AMF

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD 1 SERGEANT AMFIBIE

M7674-922300

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922400.jpg 

HYLSA02 I FJ AMF

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FANJUNKARE AMFIBIE

M7674-922400

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922500.jpg 

HYLSA02 I FÖRV AMF

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD FÖRVALTARE AMFIBIE

M7674-922500

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-922600.jpg 

HYLSA02 I RFÖ AMF

AXELKLAFFSHYLSA 02 INVÄVD REGEMENTSFÖRVALTARE AMFIBIE

M7674-922600

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921100.jpg 

HYLSA 02 I FK AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD FÄNRIK AMFIBIEBATALJON

M7674-921100

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921200.jpg 

HYLSA 02 I LT AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD LÖJTNANT AMFIBIEBATALJON

M7674-921200

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921300.jpg 

HYLSA 02 I KN AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD KAPTEN AMFIBIEBATALJON

M7674-921300

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921400.jpg 

HYLSA 02 I MJ AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD MAJOR AMFIBIEBATALJON

M7674-921400

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921500.jpg 

HYLSA 02 I ÖVL AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD ÖVERSTELÖJTNANT AMFIBIEBATALJON

M7674-921500

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921600.jpg 

HYLSA 02 I ÖV AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD ÖVERSTE AMFIBIEBATALJON

M7674-921600

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921700.jpg 

HYLSA 02 I ÖV1 AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD ÖVERSTE 1 GR AMFIBIEBATALJON

M7674-921700

Gradbeteckning m/02 för försvarsmedicinsk personal har rött fackband.

Tabell 8.1:13 Gradbeteckning m/02 för försvarsmedicinsk personal (amfibieförband)

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921120.jpg 

HYLSA02I LÄK FK AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD LÄKARE FÄNRIK AMFIBIEBATALJON

M7674-921120

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921220.jpg 

HYLSA02I LÄK LT AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD LÄKARE LÖJTNANT AMFIBIEBATALJON

M7674-921220

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921320.jpg 

HYLSA02I LÄK KN AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD LÄKARE KAPTEN AMFIBIEBATALJON

M7674-921320

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921420.jpg 

HYLSA02I LÄK MJ AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD LÄKARE MAJOR AMFIBIEBATALJON

M7674-921420

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921520.jpg 

HYLSA02I LÄK ÖVLAMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD LÄKARE ÖVERSTELÖJTNANT AMFIBIEBATALJON

M7674-921520

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921620.jpg 

HYLSA02I LÄK ÖV AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD LÄKARE ÖVERSTE AMFIBIEBATALJON

M7674-921620

Gradbeteckning m/02 för försvarsmaktsingenjör har lila fackband.

Tabell 8.1:14 Gradbeteckning m/02 för försvarsmaktsingenjör (amfibieförband)

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921110.jpg 

HYLSA02I ING FK AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD INGENJÖR FÄNRIK AMFIBIEBATALJON

M7674-921110

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921210.jpg 

HYLSA02I ING LT AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD INGENJÖR LÖJTNANT AMFIBIEBATALJON

M7674-921210

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921310.jpg 

HYLSA02I ING KN AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD INGENJÖR KAPTEN AMFIBIEBATALJON

M7674-921310

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921410.jpg 

HYLSA02I ING MJ AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD INGENJÖR MAJOR AMFIBIEBATALJON

M7674-921410

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921510.jpg 

HYLSA02I ING ÖVLAMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD INGENJÖR ÖVERSTELÖJTNANT AMFIBIEBATALJON

M7674-921510

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-921610.jpg 

HYLSA02I ING ÖV AMF

AXELKLAFFSHYLSA M/02 INVÄVD INGENJÖR ÖVERSTE AMFIBIEBATALJON

M7674-921610

8.1.5.6 Gradbeteckningar för flygstridsdräkter

Gradbeteckning på ärmmatta bärs på flygstridsdräkter.

Bärande:

Montering:

Tabell 8.1:15 Ärmmatta m/02 för generalspersoner i flygvapnet

Brigadgeneral

Generalmajor

Generallöjtnant

General

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/flyg_gen_1.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/flyg_gen_2.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/flyg_gen_3.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/flyg_gen_4.jpg

Tabell 8.1:16 Ärmmatta m/02 för flygvapnet

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-483110.jpg 

ÄRMMATTA02I OR2/1FV

ÄRMMATTA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR1 FLYGVAPNET

M7674-483110

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-483120.jpg 

ÄRMMATTA02I OR2/2FV

ÄRMMATTA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR2 FLYGVAPNET

M7674-483120

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-483130.jpg 

ÄRMMATTA02I OR2/3FV

ÄRMMATTA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR3 FLYGVAPNET

M7674-483130

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-483140.jpg 

ÄRMMATTA02I OR2/4FV

ÄRMMATTA 02 INVÄVD MENIG 1KL/ÅR4 FLYGVAPNET

M7674-483140

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902800.jpg 

ÄRMM 02 I KORP FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD KORPRAL FLYGVAPNET

M7674-902800

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-483400.jpg 

ÄRMMATTA02I OR5 FV

ÄRMMATTA 02 INVÄVD SERGEANT FLYGVAPNET

M7674-483400

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902810.jpg 

ÄRMM 02 I SERG FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD SERGEANT FLYGVAPNET

M7674-902810

Slutförbrukas

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-483500.jpg 

ÄRMMATTA02I OR6 FV

ÄRMMATTA 02 INVÄVD 1 SERGEANT FLYGVAPNET

M7674-483500

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-483600.jpg 

ÄRMMATTA02I OR7 FV

ÄRMMATTA 02 INVÄVD FANJUNKARE FLYGVAPNET

M7674-483600

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-483700.jpg 

ÄRMMATTA02I OR8 FV

ÄRMMATTA 02 INVÄVD FÖRVALTARE FLYGVAPNET

M7674-483700

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-483800.jpg 

ÄRMMATTA02I OR9 FV

ÄRMMATTA 02 INVÄVD FLOTTILJFÖRVALTARE FLYGVAPNET

M7674-483800

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902100.jpg 

ÄRMMATTA02 I FK FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD FÄNRIK FLYGVAPNET

M7674-902100

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902200.jpg 

ÄRMMATTA02 I LT FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD LÖJTNANT FLYGVAPNET

M7674-902200

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902300.jpg 

ÄRMMATTA02 I KN FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD KAPTEN FLYGVAPNET

M7674-902300

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902400.jpg 

ÄRMMATTA02 I MJ FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD MAJOR FLYGVAPNET

M7674-902400

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902500.jpg 

ÄRMMATTA02 I ÖVL FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD ÖVERSTELÖJTNANT FLYGVAPNET

M7674-902500

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902600.jpg 

ÄRMMATTA02 I ÖV FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD ÖVERSTE FLYGVAPNET

M7674-902600

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902700.jpg 

ÄRMMATTA02 I ÖV1 FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD ÖVERSTE 1 A GRADEN FLYGVAPNET

M7674-902700

Ärmmatta 02 för legitimerad försvarsmedicinsk peronal har rött facktecken.

Tabell 8.1:17 Ärmmatta m/02 för försvarsmedicinsk personal

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902130.jpg 

ÄRMM02 I LÄK FK FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD LÄKARE FÄNRIK FLYGVAPNET

M7674-902130

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902230.jpg 

ÄRMM02 I LÄK LT FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD LÄKARE LÖJTNANT FLYGVAPNET

M7674-902230

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902330.jpg 

ÄRMM02 I LÄK KN FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD LÄKARE KAPTEN FLYGVAPNET

M7674-902330

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902430.jpg 

ÄRMM02 I LÄK MJ FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD LÄKARE MAJOR FLYGVAPNET

M7674-902430

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902530.jpg 

ÄRMM02 I LÄK ÖVL FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD LÄKARE ÖVERSTELÖJTNANT FLYGVAPNET

M7674-902530

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902630.jpg 

ÄRMM02 I LÄK ÖV FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD LÄKARE ÖVERSTE FLYGVAPNET

M7674-902630

Ärmmatta 02 för försvarsmaktsingenjör har lila facktecken.

Tabell 8.1:18 Ärmmatta m/02 för försvarsmaktsingenjörer

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902120.jpg 

ÄRMM02 I ING FK FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD INGENJÖR FÄNRIK FLYGVAPNET

M7674-902120

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902220.jpg 

ÄRMM02 I ING LT FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD INGENJÖR LÖJTNANT FLYGVAPNET

M7674-902220

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902320.jpg 

ÄRMM02 I ING KN FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD INGENJÖR KAPTEN FLYGVAPNET

M7674-902320

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902420.jpg 

ÄRMM02 I ING MJ FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD INGENJÖR MAJOR FLYGVAPNET

M7674-902420

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902520.jpg 

ÄRMM02 I ING ÖVL FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD INGENJÖR ÖVERSTELÖJTNANT FLYGVAPNET

M7674-902520

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902620.jpg 

ÄRMM02 I ING ÖV FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD INGENJÖR ÖVERSTE FLYGVAPNET

M7674-902620

Ärmmatta 02 för försvarsmeteorologer har grönt facktecken.

Tabell 8.1:19 Ärmmatta m/02 för försvarsmeterorologer

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902310.jpg 

ÄRMM02 I MET KN FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD METEROLOG KAPTEN FLYGVAPNET

M7674-902310

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902110.jpg 

ÄRMM02 I MET FK FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD METEROLOG FÄNRIK FLYGVAPNET

M7674-902110

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902210.jpg 

ÄRMM02 I MET LT FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD METEROLOG LÖJTNANT FLYGVAPNET

M7674-902210

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902410.jpg 

ÄRMM02 I MET MJ FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD METEROLOG MAJOR FLYGVAPNET

M7674-902410

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902510.jpg 

ÄRMM02 I MET ÖVL FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD METEROLOG ÖVERSTELÖJTNANT FLYGVAPNET

M7674-902510

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7674-902610.jpg 

ÄRMM02 I MET ÖV FV

ÄRMMATTA M/02 INVÄVD METEROLOG ÖVERSTE FLYGVAPNET

M7674-902610

8.1.6 Förbandstecken

Förbandstecken och tilläggsbågar i textil anskaffas av respektive organisationsenhet efter beslut vid HKV (PROD UTB). Märkena uppfyller inte tekniska krav avseende IR-dämpning m.m. varför tecknen inte bärs vid insatser mot motståndare som kan ha tillgång till kvalificerad spaningsmateriel. Vid mobilisering och krig får förbandstecken och tilläggsbågar inte bäras.

Förbandstecken i textil ska i regel utgöras av samma emblem som det förbandstecken eller tjänstgöringstecken som förbandet för på uniformssystem m/87 (m/48). På fältuniformer utformas emblem i förbandstecken i svart (accentfärger i grått) på grön botten. På sjöstridsuniformer utformas emblem i förbandstecken i gult på blå botten. Normalt format på ett sköldformat förbandstecken är ca 55-60 mm bredd och ca 65-70 mm höjd.

Eventuella tilläggstexter utformas med namn på krigs- eller hemvärnsförbandet alternativt enheten (med versaler och fastställd litterering på svenska) i svart (gult) på grön (blå) botten med svart (blå) bård.

Bärande:

Montering:

Tabell 8.1:20 Godkända förbandstecken i textil. Avvikelser i form (sköld, rund, fyrkantig) och eventuella accentfärger kan förekomma.

Organisationsenhet Förbandstecken (fält)

Förbandstecken (sjö)

Högkvarteret

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/HKV.jpg

Livgardet

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/LG.jpg

Norrbottens regemente

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/I_19.jpg

Livregementets husarer

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/K_3.jpg

Livregementets husarer, Fsjkomp

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Fallskarmsjagarkomp.jpg 

Skaraborgs regemente

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/P_4.jpg

Södra skånska regementet

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/P_7.jpg

Artilleriregementet (A 9)

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/ARTILLERIREGEMENTET.jpg

Luftvärnsregementet

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/LV_6.jpg

-

Göta ingenjörregemente

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Ing_2.jpg

Ledningsregementet

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/LedR.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/LedR_bla.jpg

Trängregementet

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/TrangR.jpg

Första ubåtsflottiljen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/1._ubflj_gron.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/1._ubflj.jpg

Tredje sjöstridsflottiljen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/3._sjostridsflj_gron.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/3._sjostridsflj.jpg

Fjärde sjöstridsflottiljen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/4._sjostridsflj_gron.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/4._sjostridsflj.jpg

Amfibieregementet

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Amf_1.jpg

Rund form i bruk.

Rund form i bruk.

Marinbasen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/MarinB_bla.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/MarinB.jpg

Skaraborgs flygflottilj

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/F-7.jpg

Blekinge flygflottilj

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/F-17.jpg

Norrbottens flygflottilj

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/F-21.jpg

Försvarsmaktens helikopterflottilj

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Hkpflj.jpg

Försvarsmaktens logistik

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FMLOG_tygtkn.jpg

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FMTM.jpg

Sjöstridsskolan

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/SSS_gron.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/SSS.jpg

Militärhögskolan Karlberg

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/MHS-K.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/MHS-K_bla.jpg

Militärhögskolan Halmstad

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/MHS-H.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/MHSH.jpg

Markstridsskolan

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/MSS.jpg

Luftstridsskolan

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/LSS.jpg

Hemvärnets stridsskola

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/HVSS.jpg

Försvarsmaktens tekniska skola

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FMTS.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FMTS_bla.jpg

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC)

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/SWEDEC.jpg

Totalförsvarets skyddscentrum

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/SkyddC.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/SkyddC_bla.jpg

Försvarsmaktens HR-Centrum

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/HRC.jpg

Försvarsmedicincentrum

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FomedC.jpg

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FMUndSakC.jpg

Särskilda operationsgruppen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/SOG.jpg 

Generalläkaren

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Genlakaren.jpg 

Tabell 8.1:21 Godkända förbandstecken i textil för hemvärnsförband.

Organisationsenhet Förbandstecken (fält)

Förbandstecken (sjö)

10. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/10._hemvarnsbataljonen.jpg

11. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/11._hemvarnsbataljon.jpg

12. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/12._hemvarnsbataljon.jpg

13. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/13._hemvarnsbataljonen.jpg

14. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/14._hemvarnsbataljonen.jpg

15. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/15._hemvarnsbataljonen.jpg

16. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/16._hemvarnsbataljonen.jpg

17. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/17._hemvarnsbataljonen.jpg

18. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/18._hemvarnsbataljonen.jpg

19. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/19._hemvarnsbataljonen.jpg

20. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/20._hemvarnsbataljonen.jpg

21. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/21._hemvarnsbataljonen.jpg

22. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/22._hemvarnsbataljonen.jpg

23. 24. 25 och 26. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/23._hemvarnsbataljonen.jpg 

27. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/27._hemvarnsbataljonen.jpg

28. och 29. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/28._hemvarnsbataljonen.jpg

30. och 31. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/30._hemvarnsbataljonen.jpg

32. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/32._hemvarnsbataljonen.jpg

33. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/33._hemvarnsbataljonen.jpg

34. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/34. hvbat_KALMAR.jpg

35. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/35._hemvarnsbataljonen.jpg

36. och 37. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/36._hemvarnsbataljonen.jpg

38. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/38._hemvarnsbataljonen.jpg

39. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/39._hemvarnsbataljonen.jpg

40. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/40._hemvarnsbataljonen.jpg

-—

41. 42. 43. och 44. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/41._hemvarnsbataljonen.jpg

45. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/45._hemvarnsbataljonen.jpg

46. 47. 48 och 49. hemvärnsbataljonen

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/P_7.jpg 

8.1.7 Utbildningstecken

Fastställt utbildningstecken i m/87-systemet utförs som ett ovalt textilmärke med svart bild och eventuell accentfärg i gråbrun/grått på grön botten med svart bård för bärande på stridsuniformer (gult på blå botten och blå bård för sjöarbetsjacka m/93 och fältjacka m/90 lätt blå).

Utbildningstecken för jägarutbildad personal utgörs av texten JÄGARE i grönt på svart botten och med grön bård och får kombineras med maximalt ett annat utbildningstecken.

Utbildningstecken i textil anskaffas av respektive examinerande organisationsenhet. Märkena uppfyller inte tekniska krav avseende IR-dämpning m.m. varför tecknen inte bärs vid insatser mot motståndare som kan ha kvalificerad spaningsmateriel. Vid mobilisering och krig får utbildningstecken i textil inte bäras.

Montering

Utbildningstecken ska vid behov spegelvändas så att vapenbilden riktas åt höger från betraktarens synvinkel.

Utländska utbildningstecken får bäras efter särskilt tillstånd från HKV i varje enskilt fall.

Tabell 8.1:22 Exempel på godkänt utbildningstecken i textilt utförande

Verksamhet Emblem (fält) Emblem (sjö)

UTBTECK KJ VÄVD NEP

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7678-144000.jpg

Nyanskaffas med svart treudd och bård

Fallskärmsjägare GU

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken_FSJ_1.jpg 

Grundutbildad fallskärmsjägare.

Fallskärmsjägare kurs

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken_FSJ_2.jpg 

Överlevnadsinstruktör

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken-Overlevnad.jpg

Psykologiska operationer

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken-PSYOPS.jpg

Ammunitionsröjningsledare

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken_amrojinstruktor.jpg

Amfibiesoldat (endast i textil)

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken-Amf.jpg

Bassäkerhetspersonal

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken_Bassak.jpg

Dykare

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken_Dykare.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken_Dykare_bla.jpg

Flygeldledare

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken_Flygeldledare.jpg

Flygbasjägare

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken_Flygbasjagare.jpg

Info-press

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken-Info-press.jpg

Militärpolis

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken-MP.jpg

Röjdykare

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken_Rojdyk.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken_Rojdyk_bla.jpg

Specialförbandsoperatör (SOG)

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken_Specialforbandsoperator.jpg

Utbildningstecken Telekrig

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken_Telekrig.jpg Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken_Telekrig_bla.jpg

Tolk

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbtecken_Tolk.jpg

FM utbildningstecken för jägare

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbildningstecken_jagare_gron_M13.jpg

8.1.8 Utbildningslinjetecken

Endast utbildningslinjetecken som anges i detta reglemente får bäras. Före 2009 tillåtna utbildningslinjetecken samt olika typer av skjututbildnings (PEK) och vapenmärken får inte bäras.

Nya utbildningslinjetecken i textil anskaffas efter beslut vid HKV (PROD UTB). För närvarande kommer inga nya tecken att tillåtas.

Märkena uppfyller inte tekniska krav avseende IR-dämpning m.m. varför de inte bärs vid insatser mot kvalificerad motståndare. Vid mobilisering och krig får utbildningslinjetecken i textil inte bäras.

Utbildningslinjetecken utformas som en olivgrön båge med svart text och kant (för sjöstridsuniformer blå med gul text och blå kant).

Bärande:

Montering:

Tabell 8.1:23 Utbildningslinjetecken

Verksamhet

Emblem

Utbildningslinjetecken FM-ingenjör

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbildningslinjetecken_FM-ingenjor.jpg

Utbildningslinjetecken Kadett blå

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbildningslinjetecken_Kadett_bla.jpg

Utbildningslinjetecken Kadett grön

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbildningslinjetecken_Kadett.jpg

Utbildningslinjetecken Mekaniker

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbildningslinjetecken_Mekaniker.jpg

Utbildningslinjetecken Teknisk officer grön

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbildningslinjetecken_Teknisk_officer_gron.jpg

Utbildningslinjetecken Teknisk officer

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Utbildningslinjetecken_Teknisk_officer.jpg

Elevbeteckningar för marinens utbildningsfartyg

Inmönstrad elev på utbildningsfartyg (segelfartyg) ska bära elevbeteckning med skeppsnummer på axelklaff.

Axelklaff med skeppsnummer anskaffas genom upphandling (ej FMV).

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Elevbeteckning på axelklaffshylsa  

Bild 8.1:5 Elevbeteckning på axelklaffshylsa

8.1.9 Kragspegel m/58 på fältuniformer

Kragspegel m/58 bärs på höger eller för menig båda kragsnibbarna på fältjacka m/90 (pansar, helikopter).

Montering

  1. Kragspegeln viks i nederkant vid kryssmarkeringen så att nederkanten bildar ett rakt avslut, (längden från spets till avslut ska vara ca 105 mm). Nederkanten sys fast mot kragen i jämnhöjd med nederkanten och så att ca 2 mm kant mot kragens yttersida syns

  2. Kragspegelns övrre del viks vid kryssmarkeringen så att en spets bildas varefter spetsen sys fast mot kragen och så att ca 2 mm kant mot kragens yttersida syns.

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Anbringande av kragspegel m/58 på fältjacka 90 

Bild 8.1:6 Anbringande av kragspegel m/58 på fältjacka 90

8.1.9.1 Försvarsmaktstecken

Bärande:

Tabell 8.1:24 Försvarsmaktstecken

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-780010.jpg 

KRAGSP M/58 FM

KRAGSPEGEL M/58 FÖRSVARSMAKTEN

M7676-780010

8.1.9.2 Vapenslagstecken

Vapenslagstecken invävt i bronsfärg i kragspegel m/58 bärs av personal tillhörande sjöstridsförband (flottan) respektive amfibieförband på höger kragsnibb (från bäraren sett) eller båda kragsnibbarna (menig) på fältjacka m/90 (pansar).

Tabell 8.1:25 Vapenslagstecken

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-753000.jpg 

KRAGSP M/58 FLOTTAN

KRAGSPEGEL M/58 FLOTTAN

M7676-753000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-752000.jpg 

KRAGSP M/58 AMF

KRAGSPEGEL M/58 AMFIBIE

M7676-752000

8.1.9.3 Försvarsgrenstecken

Bärande

Tabell 8.1:26 Försvarsgrenstecken m/58

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-754000.jpg 

KRAGSP M/58 ARMEN

KRAGSPEGEL M/58 ARMÉN

M7676-754000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-751000.jpg 

KRAGSP M/58 MARIN

KRAGSPEGEL M/58 MARINEN

M7676-751000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-755000.jpg 

KRAGSP M/58 FLYGV

KRAGSPEGEL M/58 FLYGVAPNET

M7676-755000

8.1.9.4 Truppslagstecken

Bärande:

Tabell 8.1:27 Truppslagstecken invävt i kragspegel m/58

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-702000.jpg 

KRAGSP M/58 INF

KRAGSPEGEL M/58 INFANTERI

M7676-702000

LG/inf, utbildningsgrupper

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-703000.jpg 

KRAGSP M/58 KAV

KRAGSPEGEL M/58 KAVALLERI

M7676-703000

LG/kav, K3, I 19/AJB

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-704000.jpg 

KRAGSP M/58 P H

KRAGSPEGEL M/58 PANSAR HÖGER

M7676-704000

I 19, P 4, P 7, MSS

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-704500.jpg 

KRAGSP M/58 P V

KRAGSPEGEL M/58 PANSAR VÄNSTER

M7676-704500

19, P 4, P 7, MSS

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-705000.jpg 

KRAGSP M/58 ART

KRAGSPEGEL M/58 ARTILLERI

M7676-705000

A 9

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-706000.jpg 

KRAGSP M/58 LV

KRAGSPEGEL M/58 LUFTVÄRN

M7676-706000

Lv 6

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-708000.jpg 

KRAGSP M/58 ING

KRAGSPEGEL M/58 INGENJÖRSFÖRBAND

M7676-708000

Ing 2, SWEDEC

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-709000.jpg 

KRAGSP M/58 LEDN H

KRAGSPEGEL M/58 LEDNING HÖGER

M7676-709000

LedR, FMTIS

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-709500.jpg 

KRAGSP M/58 LEDN V

KRAGSPEGEL M/58 LEDNING VÄNSTER

M7676-709500

LedR, FMTIS

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-701000.jpg 

KRAGSP M/58 STAVAR

KRAGSPEGEL M/58 KORSLAGDA MARSALKSSTAVAR

M7676-701000

HKV (från övlt)

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-710000.jpg 

KRAGSP M/58 LOG

KRAGSPEGEL M/58 LOGISTIK

M7676-710000

TrängR, ,FMLOG

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-732000.jpg 

KRAGSP M/58 HEMVÄRN

KRAGSPEGEL M/58 HEMVÄRNET

M7676-732000

Hemvärnet

8.1.9.5 Facktecken

Facktecken invävt i kragspegel m/58 bärs på höger kragsnibb (från bäraren sett) eller för meniga på båda kragsnibbarna på fältjacka m/90 (pansar) av:

Om facktecken saknas för visst område bärs truppslags- , försvarsgrens- eller försvarsmaktstecken enligt förbandschefs beslut.

Tabell 8.1:28 Facktecken invävt i kragspegel m/58

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7673-293100.jpg 

EKLÖV M/39-02

EKLÖV M/39-02

M7673-293100

Tre eklöv bärs på höger krragspegel av general och flaggman

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-707000.jpg 

KRAGSP M/58 FORT

KRAGSPEGEL M/58 FORTIFIKATÖR

M7676-707000

Fortifikatör

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-714000.jpg 

KRAGSP M/58 TEKNIK

KRAGSPEGEL M/58 TEKNIKER

M7676-714000

FMTS, Tekniker

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-715000.jpg 

KRAGSP M/58 LÄKARE

KRAGSPEGEL M/58 LÄKARE

M7676-715000

Läkare

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-716000.jpg 

KRAGSP M/58 VET

KRAGSPEGEL M/58 VETERINÄR

M7676-716000

Veterinär

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-717000.jpg 

KRAGSP M/58 TANDL

KRAGSPEGEL M/58 TANDLÄKARE

M7676-717000

Tandläkare

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-718000.jpg 

KRAGSP M/58 INFRAST

KRAGSPEGEL M/58 INFRASTRUKTUR

M7676-718000

Infrastruktur off (f.d. VVK)

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-721000.jpg 

KRAGSP M/58 RÅDGIV

KRAGSPEGEL M/58 FOLKRÄTTSLIG RÅDGIVARE

M7676-721000

Folkrättsrådgivare

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-722000.jpg 

KRAGSP M/58 AUDITÖR

KRAGSPEGEL M/58 T AUDITÖR

M7676-722000

Försvarsjurister

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-723000.jpg 

KRAGSP M/58 FÄLTART

KRAGSPEGEL M/58 FÖR FÄLTARTIST

M7676-723000

Fältartist

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-742000.jpg 

KRAGSP M/58 APOTEK

KRAGSPEGEL M/58 APOTEKARE

M7676-742000

Apotekare

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-743000.jpg 

KRAGSP M/58 SJÄLAV

KRAGSPEGEL M/58 SJÄLAVÅRDARE

M7676-743000

Själavårdspersonal

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-744000.jpg 

KRAGSPEGEL M/58

M7676-744000

Flygingenjör

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-745000.jpg 

KRAGSPEGEL M/58

M7676-745000

Mariningenjör

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-746000.jpg 

KRAGSP M/58 METEORO

KRAGSPEGEL M/58 METEOROLOG

M7676-746000

Meteorolog

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-765000.jpg 

KRAGSP M/58 MUSIKER

KRAGSPEGEL M/58 MILITÄRMUSIKER

M7676-765000

Militärmusiker

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-766000.jpg 

KRAGSP M/58 HINSP

KRAGSPEGEL M/58 HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR

M7676-766000

Hälsovårdsinspektör

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7676-767000.jpg 

KRAGSP M/58 SJUKSK

KRAGSPEGEL M/58 SJUKSKÖTERSKA

M7676-767000

Sjuksköterska

8.1.10 Facktecken

8.1.10.1 Marinens facktecken

Facktecken utförs i gult på blå botten och med blå bård.

Militär personal inom marinen anlägger facktecken i textil för eget område på höger bröst på sjöarbetsjacka m/93 och fältjacka m/90 lätt blå. Facktecknen utförs i gult på blå botten och med blå bård och anläggs som namnband i textil på höger bröst.

Montering

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Facktecken på sjöarbetsjacka m/93 

Bild 8.1:7 Facktecken på sjöarbetsjacka m/93

8.1.10.2 Flygvapnets facktecken

Facktecken utförs i svart på grön botten och med svart bård och grå accentfärg.

Montering

Tabell 8.1:29 Facktecken i textil för flygvapnet

Verksamhet

Emblem

Underättelsetjänstmärke m10

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/UNDERATTELSETJANSTMARKE_M10_I_TEXTIL.jpg

Säkerhetsförbandsmärke m10

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/SAKERHETSFORBANDSMARKE_M10_I_TEXTIL.jpg

Sambandstjänstmärke m10

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/SAMBANDSTJANSTMARKE_M10_I_TEXTIL.jpg

Skyddstjänstmärke m10

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/R3_SKYDDSTJANSTMARKE_M10_I_TEXTIL.jpg

Skyddstjänstmärke m10 med namn

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/R3_SKYDDSTJANSTMARKE_M10_I_TEXTIL_MED_NAMN.jpg

Meteorologmärke m46

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/METEOROLOGMARKE_M46_I_TEXTIL.jpg

Markteleteknikmärke m10

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/MARKTELETEKNIKMARKE_M10_I_TEXTIL.jpg

Försörjningsmärke m10

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FORSORJNINGSMARKE_M10_I_TEXTIL.jpg

Flygteknikermärke m10

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FLYGTEKNIKERMARKE_M10_I_TEXTIL.jpg

Taktisk koordinatormärke m10

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/TAKTISK_KOORDINATORMARKE_M10_I_TEXTIL.jpg

Flygstridsledningsmärke m10

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FLYGSTRIDSLEDNINGSMARKE_M10_I_TEXTIL.jpg

Flygskyttemärke m40

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FLYGNSKYTTEMARKE_M40_I_TEXTIL.jpg

Flygskyttemärke m40 med namn

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FLYGNSKYTTEMARKE_M40_I_TEXTIL_MED_NAMN.jpg

Flygnavigatörmärke m40

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FLYGNAVIGATORMARKE_M40_I_TEXTIL.jpg

Flygnavigatörmärke m40 med namn

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FLYGNAVIGATORMARKE_M40_I_TEXTIL_MED_NAMN.jpg

Flygförarmärke m76

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FLYGFORARMARKE_M76_I_TEXTIL.jpg

Flygförarmärke m76 med namn

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FLYGFORARMARKE_M76_I_TEXTIL_MED_NAMN.jpg

Helikopterspanarmärke m81

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/HELIKOPTERSPANARMARKE_M81_I_TEXTIL.jpg

Helikopterspanarmärke m81 med namn

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/HELIKOPTERSPANARMARKE_M81_I_TEXTIL_MED_NAMN.jpg

Marinflygmärke m60

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/MARINFLYGMARKE_M60_I_TEXTIL.jpg

Marinflygmärke m60 med namn

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/MARINFLYGMARKE_M60_I_TEXTIL_MED_NAMN.jpg

Arméflygmärke m60

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/ARMEFLYGMARKE_M60_I_TEXTIL.jpg

Arméflygmärke m60 med namn

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/ARMEFLYGMARKE_M60_I_TEXTIL_MED_NAMN.jpg

Fm helikopterförarmärke m00

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FM_HELIKOPTERFORARMARKE_M00_I_TEXTIL.jpg

Fm helikopterförarmärke m00 men namn

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FM_HELIKOPTERFORARMARKE_M00_I_TEXTIL_MED_NAMN.jpg

Flygförarmärke m36

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FLYFORARMARKE_M36_I_TEXTIL.jpg

Flygförarmärke m36 med namn

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FLYFORARMARKE_M36_I_TEXTIL_MED_NAMN.jpg

Lågflygmärke FFK m13

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/LAGFLYGMARKE_FFK_M13_I_TEXTIL.jpg

8.1.10.3 Facktecken övrigt

Stabsfotograf bär facktecken stabsfotograf enligt samma regler som gäller för utbildningstecken.

Tabell 8.1:30 Facktecken i textil

Verksamhet

Emblem

Facktecken stabsfotograf

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/FACKTECKEN_STABSFOTOGRAF_I_TEXTIL.jpg

8.1.11 Frivilligtecken

Frivilligtecken m/46 av blå textil eller blå metall bärs av frivillig personal.

Montering:

Tabell 8.1:31 Frivilligtecken

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7673-130000.jpg 

FRIVT M/46 ÖVRIGA

M/46 ÖVRIGA

M7673-130000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7673-143000.jpg 

FRIVT M/86 FMCK

M/86 FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅREN

M7673-143000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Slk.jpg 

FRIVILLIGTECKEN TEXTIL SLK

Lokalt anskaffad

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7673-135000.jpg 

FRIVT M/46 FRO

FRIVILLIGTECKEN M/46 FRIVILLIGA RADIO ORGANISATIONEN

M7673-135000

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/Frivtecken_Bilkaren.jpg 

FRIVILLIGTECKEN TEXTIL BILKÅREN

Lokalt anskaffad

Sjövärnskåren bär textilemblem och tilläggsbågar enligt reglerna för förbandstecken i textil.

8.1.12 Yrkesband

Yrkesband utvisar i de flesta fall att bäraren är civil arbetstagare och i tjänst på oberoende befattning (CR/CF). Yrkesband visar också tillhörighet till fackområde för yrkes- och reservofficer när det inte framgår av annan utmärkning på uniform.

Bärande:

Monterings:

Tabell 8.1:32 Yrkesband

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M1015-701007.jpg 

RAYONSILKEBAND 7 R

RAYONSILKEBAND 7MM RÖTT

M1015-701007

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M1015-701107.jpg 

RAYONSILKEBAND 7 GR

RAYONSILKEBAND 7MM GRÖNT

M1015-701107

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M1015-703007.jpg 

RAYONSILKEBAND 7 LB

RAYONSILKEBAND 7MM LJUSBLÅTT

M1015-703007

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M1015-704007.jpg 

RAYONSILKEBAND 7 LI

RAYONSILKEBAND 7MM LILA

M1015-704007

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M1015-705007.jpg 

RAYONSILKEBAND 7 V

RAYONSILKEBAND 7MM VITT

M1015-705007

8.1.13 Utmärkelsetecken

Utmärkelsetecken i original får bäras på fält- och sjöparaddräkter. Utmärkelsetecken i form av släpspännen får bäras på skjorta med axelklaffar när så bedöms lämpligt till arbetsdräkt blå och vit.

Bärande:

8.1.14 Namnskyltar och namnband

8.1.14.1 Namnskylt med namnbricka

Präglad namnbricka bärs på fästanordning namnskylt på vänster sida av uniformsjackan vid tjänst inom kasernområde, skola, stab eller på fartyg (motsv). Namnbricka utförs i färg eller färgkombination enligt förbandschefs beslut.

Bärande:

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Namnskylt och namnband 

Bild 8.1:8 Namnskylt och namnband

Tabell 8.1:33 Namnskylt

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/m1150-801010.jpg 

FÄSTANORD NAMNSKYLT

M1150-801010

8.1.14.2 Namnband av textil

Namnband i textil ska utföras med svart text på grön botten och svart bård för fältjackor och flygstridsuniformer och med svart text på blå botten och svart bård för sjöarbetsjacka m/93, fältjacka 90 L (TR BLÅ).

Namnband i textil för flygstridsdräkter får förses med nationsbeteckning i form av svensk flagga.

Montering

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Namnskylt på flygstridsdräkter 

Bild 8.1:9 Namnskylt på flygstridsdräkter

8.1.15 Mössmärke

Mössmärke utvisar tillhörighet som menig (flottan), gruppbefäl, specialistofficer eller officer

Agraff av textil bärs på fältmössa m/90, fältmössa m/90 beige och pälsmössa m/59.

Bärande:

Montering:

Tabell 8.1:34 Agraff m/58

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7671-162000.jpg 

AGRAFF OFFICER

M7671-162000

För OF och CF

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7671-163000.jpg 

AGRAFF SOFFICER

M7671-163000

För OR och CR 6/9

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7671-164000.jpg 

AGRAFF SERGEANT

M7671-164000

För OR och CR 4/5

8.1.15.1 Basker och båtmössa m/48 till fältuniformer

Basker ingår inte i stridsuniformssystemet. Fältmössa (fälthatt när sådan är tilldelad) respektive fältmössa m/90 ska i regel brukas under fältförhållanden.

Basker

Basker får bäras i daglig tjänst till stridsuniformer enligt förbandschefs bestämmande.

Båtmössa m/48

Båtmössa m/48 får bäras i daglig tjänst till fältuniformer enligt förbandschefs bestämmande.

8.1.15.2 Mössmärken för sjöstridsuniformer

Mössmärken för sjöstridsuniformer

8.1.15.3 Mössmärken för flygstridsuniformer

Flygvapnets basker, Helikopterflottiljens basker eller flygmössa m/30 bärs till flygstridsuniform i daglig tjänst enligt bestämmelserna för vardagsdräkt m/87 i flygvapnet.

8.1.16 Tecken för ungdom

Bärande:

Montering:

Tänk på

På fält- och sjöarbetsjacka får andra märken och tecken än som ovan anges inte anbringas på persedlarna.

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7673-144000.jpg 

FRIVT UNGDOM

FRIVILLIGTECKEN FÖR UNGDOM

M7673-144000

Tabell 8.1:35 Tecken för utbildningssteg i ungdomsverksamhet

Artikel

Förrådsbenämning

Oförkortad benämning

Förrådsbeteckning

Anmärkning

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7673-145100.jpg 

FRIVT HVUNGDOM

FRIVILLIGTECKEN FÖR HEMVÄRNSUNGDOM

M7673-145100

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7673-145200.jpg 

FRIVT HVUNGD UTBST1

FRIVILLIGTECKEN FÖR HEMVÄRNSUNGDOM UTBILDNINGSSTEG 1

M7673-145200

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7673-145300.jpg 

FRIVT HVUNGD UTBST2

FRIVILLIGTECKEN FÖR HEMVÄRNSUNGDOM UTBILDNINGSSTEG 2

M7673-145300

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7673-145400.jpg 

FRIVT HVUNGD UTBST3

FRIVILLIGTECKEN FÖR HEMVÄRNSUNGDOM UTBILDNINGSSTEG 3

M7673-145400

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../../../Mkat/webb/images/M7673-145500.jpg 

FRIVT HVUNGD UTBST4

FRIVILLIGTECKEN FÖR HEMVÄRNSUNGDOM UTBILDNINGSSTEG 4

M7673-145500

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Sjövärnskåren 

Bild 8.1:10 Sjövärnskåren


Om du vill lämna synpunkter på denna information, klicka på länken nedan och skriv in dina synpunkter!

Maila era synpunkter och problem för denna artikel